Osobní koučink

V tréninkové přípravě sportovce hraje v současné době stále větší roli práce s jeho mentálním nastavením. Důraz je přitom kladen na posílení vnitřní rovnováhy a plné využití přirozeného potenciálu.

Naše firma CzechMove spolupracuje s mentální koučkou a lektorkou Mgr. Alenou Ptáčkovou. Díky naší spolupráci máte možnost využít služeb této mentální koučky (absolventky kurzů koučinku akreditovaných Mezinárodní federací koučů – ICF a sportovních kurzů na FTVS UK).

Sportovec tak má skvělou příležitost obohatit svůj tréninkový proces o individuální mentální přípravu, která může probíhat formou mentální podpory, příp. sestavení rozvojového programu na míru jedince. Ohled je kladen na specifika daného sportovního odvětví i na individualitu sportovce.